Konkurencje

KATEGORIE ZAWODNIKÓW W ZAWODACH IBU

Następujące kategorie zawodników dopuszcza się do startów w zawodach IBU.

Mężczyźni i Kobiety
Zawodnicy i zawodniczki, którzy 31 grudnia danego roku ukończyli 21 lat będą zależnie od płci określani jako mężczyźni i kobiety i od 1 listopada tego samego roku upoważnieni są do startu w zawodach tylko w kategorii mężczyz względnie kobiet.

Juniorzy i Juniorki
Zawodnicy i zawodniczki, którzy 31 grudnia danego roku ukończyli 19 lat będą zależnie od płci określani jako juniorzy i juniorki i od 1 listopada tego samego roku upoważnieni są do startu w zawodach tylko w kategorii juniorów względnie juniorek, które będą dla nich oddzielnie organizowane. Jednak pozwala się juniorom na start w zawodach mężczyzn, a juniorkom na start w zawodach kobiet.

Juniorzy młodsi i Juniorki młodsze
Zawodnicy i zwodniczki, którzy wyżej wymieniony wiek juniorów względnie juniorek jeszcze nie osiągnęli, okreslani są jako juniorzy młodsi względnie juniorki młodsze. Dla nich organizuje się odrębne zawody w swoich kategoriach wiekowych. Jednak pozwala się juniorom młodszym na start w zawodach mężczyzn i juniorów, a juniorkom młodszym na start w zawodach kobiet i juniorek

KATEGORIE ZAWODNIKÓW – PDF

KONKURENCJE BIATHLONOWE – PDF

BIATHLONOWYCH – PDF


Aktualności

Wydarzenia

marzec, 2017

Brak wydarzeń

Partnerzy
Partnerzy techniczni
Facebook
X