WYJAZD NA SPORTOWE WAKACJE

Wyjazd grupy ze Śląska: 1. Zbiórka uczestników ze wszystkich Klubów ze Śląska – 01.08.2016 o godzinie 07:30 pod siedzibą PZBiath. 2. Wyjazd o godzinie 08:00 Wyjazd grupy z Dolnego Śląska: 1. Wyj…

X