Szkolenie grupy EYOWF 2017

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Polskiemu Związkowi Biathlonu dodatkowe środki z programu dofinansowań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury F…

Kodeks Etyczny PZBiath.

„Wszyscy Ci ,którzy działają w imieniu Polskiego Związku Biathlonu muszą z należytą starannością wykonywać powierzone im zadania oraz unikać dzi…

X