Kodeks Etyczny PZBiath.

„Wszyscy Ci ,którzy działają w imieniu Polskiego Związku Biathlonu muszą z należytą starannością wykonywać powierzone im zadania oraz unikać dzi…

X