Biathlon dla Każdego 2017

 

Polub nas na Facebook'u!

Program „Upowszechnianie biathlonu wśród dzieci i młodzieży” jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Biathlonu, który w założeniu jest programem sportowo-społecznym, adresowanym do dzieci ze szkół podstawowych, realizowanym przez Polski Związek Biathlonu przy współpracy z uczniowskimi klubami sportowymi, klubami biathlonowymi, samorządami oraz stowarzyszeniami działającymi w zakresie promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Zawody rozgrywane są w miejscach ogólnodostępnych, gdyż ostrą broń, która jest stosowana w biathlonie zastępują karabinki laserowe. Są one całkowicie nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Dzięki temu organizatorzy nie są w żaden sposób ograniczeni podczas doboru potencjalnych lokalizacji zawodów, a zawodnicy nie stwarzają podczas strzelania niebezpieczeństwa dla osób postronnych. Już sama broń laserowa wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Dzięki temu zawody można rozgrywać w licznie uczęszczanych miejscach takich jak: parki, centra miast itp.

W zawodach może wystartować każdy, kto tylko czuje się na siłach do przemierzenia dystansu, który jest określany dla każdej z grup wiekowych przez regulamin zawodów. Zawodnicy podzieleni są na kategorie, gdzie każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom a zwycięzcy cenne nagrody.

Przyjmujemy zgłoszenia organizatorów zawodów „Biathlon dla każdego”  w 2018 roku. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z ofertą poniżej i przesyłanie swoich winsoków na formularzu do końca listopada 2017 roku na adres email biuro@biathlon.com.pl

Ustalenie kalendarza imprez BDK w 2018 roku odbędzie się w dniu 04 grudnia 2017r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Patryk Niszczuk 509 951 746

zgłoszenia Organizatorów 2018

oferta BDK 2018 do pobrania

 

 1. Charakterystyka akcji „Biathlon dla Każdego”.

Program „Upowszechnianie biathlonu wśród dzieci i młodzieży” jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Biathlonu, który w założeniu jest programem sportowo-społecznym, adresowanym do dzieci ze szkół podstawowych, realizowanym przez Polski Związek Biathlonu przy współpracy z uczniowskimi klubami sportowymi, klubami biathlonowymi, samorządami oraz stowarzyszeniami działającymi w zakresie promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. We wszystkich lokalizacjach, gdzie toczyły się zawody otrzymaliśmy wsparcie lokalnych MOSiR-ów oraz klubów biathlonowych, które pełniły funkcję współorganizatorów.

Zawody rozgrywane są w miejscach ogólnodostępnych, gdyż ostrą broń, która jest stosowana w biathlonie zastępują karabinki laserowe. Są one całkowicie nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Dzięki temu organizatorzy nie są w żaden sposób ograniczeni podczas doboru potencjalnych lokalizacji zawodów, a zawodnicy nie stwarzają podczas strzelania niebezpieczeństwa dla osób postronnych. Już sama broń laserowa wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Dzięki temu zawody można rozgrywać w licznie uczęszczanych miejscach takich jak: parki, centra miast itp.

W zawodach może wystartować każdy, kto tylko czuje się na siłach do przemierzenia dystansu, który jest określany dla każdej z grup wiekowych przez regulamin zawodów. Zawodnicy podzieleni są na kategorie, gdzie każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom a zwycięzcy cenne nagrody.

W edycji 2017 rozegrano zawody w 13 lokalizacjach m.in. w Chorzowie, Zabrzu, Warszawie, Wodzisławiu Śląskim czy Gubinie. W imprezach udział wzięło ponad 1500 uczestników. Podczas każdych zawodów nie brakowało wolontariuszy, a w pomoc  w organizacji zawodów niejednokrotnie włączali się również rodzice startujących. Ponadto każda z edycji wzbudzała zainteresowanie wśród osób śledzących zmagania uczestników gromadząc liczną publiczność.

Do głównych celów zadania należą:

 • promowanie i wspieranie aktywnego spędzania czasu przez wszystkie grupy społeczne (dzieci, młodzież, rodzice)
 • promowanie wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu
 • promowanie wolontariatu sportowego
 • promocja dyscypliny biathlon z dostępem do wszystkich
 1. Opis wydarzenia.

Termin organizacji Zawodów

Zawody odbywać się będą w miesiącach od marca do listopada w sobotę lub niedzielę z wyłączeniem terminów, w których odbywają się zawody ogólnopolskie ujęte w kalendarzu imprez PZBiath.

Zapisy uczestników (zawodników)

Zgłoszenia do uczestnictwa w Zawodach przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie Polskiego Związku Biathlonu.

Po zamknięciu zapisów poprzez panel zgłoszeniowy na stronie PZBiath. możliwe będzie zgłoszenie uczestnictwa w dniu Zawodów w godzinach określonych przez Regulamin Zawodów Organizatora.

Zgłoszenie i udział w Zawodach jest nieodpłatny.

Kategorie wiekowe uczestników

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach wiekowych:

P – rocznik 2012 i młodsi

K1 – dziewczynki z roczników 2011, 2010, 2009

M1 –  chłopcy z roczników 2011, 2010, 2009

K2 – dziewczynki z roczników 2008, 2007, 2006

M2 – chłopcy z roczników 2008, 2007, 2006

K3 – dziewczynki z roczników 2005, 2004, 2003

M3 – chłopcy z roczników 2005, 2004, 2003

K OPEN – kobiety z rocznika 2002 i starsi

M OPEN – mężczyźni z rocznika 2002 i starsi

Przebieg Zawodów

Zawodnicy z kategorii:

P – rocznik 2012 i młodsi będą rywalizować na dystansie maksymalnie 800m z jednym strzelaniem z karabinka laserowego w pozycji leżącej z podpórki.

K1 – dziewczynki z roczników 2011, 2010, 2009 i M1 –  chłopcy z roczników 2011, 2010, 2009 będą rywalizować na dystansie maksymalnie 1000m z jednym strzelaniem z karabinka laserowego w pozycji leżącej z podpórki.

K2 – dziewczynki z roczników 2008, 2007, 2006 i M2 – chłopcy z roczników 2008, 2007, 2006 będą rywalizować na dystansie maksymalnie 1200m z dwoma strzelaniami z karabinka laserowego w pozycji leżącej z podpórki.

K3 – dziewczynki z roczników 2005, 2004, 2003 i M3 – chłopcy z roczników 2005, 2004, 2003 będą rywalizować na dystansie maksymalnie 1600m z dwoma strzelaniami z karabinka laserowego w pozycji leżącej z podpórki.

K OPEN – kobiety z rocznika 2002 i starsi i M OPEN – mężczyźni z rocznika 2002 i starsi będą rywalizować na dystansie maksymalnie 1600m z dwoma strzelaniami z karabinka laserowego w pozycji leżącej z podpórki.

Za każdy niecelny strzał uczestnikowi w każdej kategorii zawodów dodaje się dwadzieścia sekund karnych do czasu biegu.

Nagrody dla uczestników

Podczas Zawodów uczestnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 w swoich kategoriach wiekowych zostaną uhonorowani medalem lub pucharem, dyplomem i nagrodą  rzeczową. Uczestnicy zajmujący miejsca od 4 do 6 zostaną uhonorowani dyplomami oraz upominkiem.

Dla najstarszych i najmłodszych uczestników zgłoszonych i startujących w Zawodach przewidziane są wyróżnienia. Pierwsze trzy osoby w klasyfikacji generalnej  otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody,  które będą przyznawane na oficjalnej ceremonii rozdania nagród na zakończenie sezonu.

Każdy uczestnik Zawodów otrzyma pamiątkowy dyplom.

 1. Uzgodnienia organizacyjno-techniczne:

Zobowiązania Współorganizatora:

 1. Przygotowanie i zabezpieczenie tras Zawodów dla wszystkich konkurencji startowych            w uzgodnieniu z PZBiath.
 2. Zapewnienie odpowiedniej liczby osób, wolontariuszy do zabezpieczenia tras podczas Zawodów.
 3. Zapewnienie zabezpieczenia medycznego Zawodów.
 4. Przygotowanie pomieszczeń  pełniących funkcje szatni na czas trwania Zawodów.
 5. Zapewnienie miejsca na Biuro Zawodów z dostępem do prądu.
 6. Przygotowanie komunikacji wizualnej podczas Zawodów (potykacze, opisy pomieszczeń funkcyjnych, rozwieszenie plakatów).
 7. Ubezpieczenie uczestników Zawodów od NNW.
 8. Zapewnienie komentatora na czas Zawodów.
 9. Przygotowanie medali/pucharów dla 3 najlepszych uczestników każdej kategorii.
 10. Przygotowanie nagród dla miejsc 4-6 w każdej kategorii.
 11. Promocja Zawodów poprzez własne środki komunikacji (strona www, portale społecznościowe, portale informacyjne, informacja prasowa do mediów).
 12. Przygotowanie cateringu/poczęstunku dla uczestników Zawodów (do uzgodnienia z PZBiath.)
 13. Zapewnienie tablicy informacyjnej do wywieszania list startowych i wyników poszczególnych kategorii.
 14. Przygotowanie i podłączenie sprzętu nagłaśniającego (głośniki, mikrofon dla komentatora).
 15. Przygotowanie i ustawienie podium Organizatora wraz z bramą medalową (dostarczoną przez PZBiath.).
 16. Przygotowanie i ustawienie dmuchanych bram startowych (dostarczonych przez PZBiath.)
 17. Wyposażenie Biura Zawodów w niezbędne materiały biurowe.
 18. Przeprowadzenie Zawodów zgodnie z przepisami PZBiath.

Zobowiązania Polskiego Związku Biathlonu:

 1. Przygotowanie regulaminu Zawodów
 2. Pomoc w wyznaczeniu trasy Zawodów dla wszystkich kategorii
 3. Przygotowanie strzelnicy oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia Zawodów (karabinki laserowe wraz z automatami, podpórki, maty strzeleckie) zgodnie z przepisami PZBiath.
 4. Szkolenie z obsługi karabinka laserowego w dniu Zawodów dla uczestników zgłoszonych do startu
 5. Zapewnienie odpowiedniej liczby sędziów niezbędnych do przeprowadzenia Zawodów, przede wszystkim dotyczy strzelnicy oraz Delegata Technicznego.
 6. Pomoc w przeprowadzeniu Zawodów zgodnie z przepisami PZBiath.
 7. Zapewnienie elektronicznego pomiaru czasu.
 8. Przygotowanie plakatu i zaproszenia w formie elektronicznej..
 9. Dostarczenie bramy medalowej do dekoracji najlepszych uczestników Zawodów
 10. Przygotowanie dyplomów uczestnictwa dla wszystkich uczestników Zawodów.
 11. Przygotowanie upominków i dyplomów dla Najstarszego i Najmłodszego Uczestnika Zawodów.
 12. Przygotowanie dyplomów za miejsca 1-6 w każdej kategorii wiekowej
 13. Przygotowanie nagród dla miejsc 1-3 w każdej kategorii wiekowej
 14. Zapewnienie formularzy zgłoszeń w dniu zawodów
 15. Przeprowadzenie klasyfikacji generalnej w kat. OPEN M i K oraz przygotowanie nagród dla trzech najlepszych uczestników na koniec cyklu zawodów.
 16. Zapewnienie numerów startowych dla uczestników Zawodów
 17. Promocja Zawodów poprzez własne środki komunikacji (strona www, portale społecznościowe, portale informacyjne, informacja prasowa do mediów)
 18. Przyjmowanie zgłoszeń drogą elektroniczną

 

Klasyfikacja generalna kategorii Open K i Open M

Aktualizacja z dnia : 24.10.2017

Zasady naliczania punktów w rankingu  Biathlon dla Każdego w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn

1. Zawody zaliczane do rankingu BDK 2017 to:

 • 22.04.2017  Chorzów I
 • 29.04.2017  Zabrze
 • 30.04.2017  Żory
 • 13.05.2017  Jelenia Góra
 • 20.05.2017  Warszawa
 • 28.05.2017  Wysowa Zdrój
 • 17.06.2017  Chorzów II
 • 24.06.2017  Witków (g. Czarny Bór)
 • 08.07.2017  Duszniki Zdrój
 • 16.09.2017  Gubin
 • 23.09.2017  Siemianowice Śląskie
 • 01.10.2017  Wodzisław Śląski
 • 21.10.2017  Piechowice

2. Do punktacji zaliczane są wszystkie wyniki kategorii OPEN K i OPEN M.

3. Zawodnicy i zawodniczki mają naliczane punkty według zasady ujętej w tabeli.

4. Zwycięzcy rankingu Kobiety i Mężczyźni (osobno) otrzymuję tytuł:

 • Mistrzyni amator BDK 2017
 • Mistrz amator BDK 2017

5. Pierwsze trzy osoby w rankingu  otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody,  które będą przyznawane na oficjalnej ceremonii rozdania nagród na zakończenie sezonu.

6. O terminie i miejscu dekoracji zawodnicy zostaną poinformowani przez email.

 

Do pobrania :

Zasady naliczania punktów

13. Edycja Piechowice 21.10.2017

Wyniki

12. Wodzisław Śląski 01.10.2017

Wyniki

11. Edycja Siemianowice Śląskie 30.09.2017

Wyniki

10. Edycja Gubin 16.09.2017

Wyniki

9. Edycja Duszniki-Zdrój 08.07.2017

Wyniki

8. Edycja Witków 24.06.2017

Wyniki

7.Edycja Chorzów 17.06.2017

Wyniki

6. Edycja Wysowa Zdrój 28.05.2017

Wyniki

5. Edycja Warszawa 20.05.2017

Wyniki

4. Edycja Jelenia Góra 13.05.2017

Wyniki

3. Edycja Żory 30.04.2017

Wyniki

1. Edycja Chorzów 22.04.2017

Wyniki

2016

Biathlon dla każdego - wyniki 2016 Chorzów, 13.03.2016 WYNIKI WYNIKI GIMNAZJUM Zabrze, 16.04.2016 WYNIKI Jelenia Góra, 14.05.2016 WYNIKI  Warszawa, 21…

2015

Biathlon dla każdego - wyniki 2015 Chorzów, 13.03.2015 WYNIKI Chorzów, 21.04.2015 WYNIKI Klasy 1 Klasy 2-3 Zabrze, 26.04.2015 WYNIKI Kategoria K1,M1 K…

2014

Biathlon dla każdego - wyniki 2014 ŚWIĘTOCHŁOWICE, 14.06.2014 WYNIKI CHORZÓW, 25.06.2014 WYNIKI KOŚCIELISKO, 9.08.2014 WYNIKI DUSZNIKI ZDRÓJ, 23.08.20…

WYNIKI ZAWODÓW ONLINE
Wydarzenia

styczeń, 2018

16sty - 21Cały dzieńBMW IBU World Cup Biathlon 6Antholz

19sty - 21sty 1900:00sty 21Puchar Polski I kat. (Celuj w Igrzyska, kwalifikacje do OOM)Duszniki Zdrój

22sty - 28Cały dzieńIBU Open European ChampionshipsRidnaun

23sty - 28Cały dzieńIBU Junior Open European Championships

25sty - 27Cały dzieńIBU Junior Cup 3 Nove Mesto na Moravie (CZE)

30sty - 31sty 3000:00sty 31Mistrzostwa Młodzików Dolnego Śląska, Puchar Polski II kat. - Mistrzostwa Dolnego Śląska

30sty - 4lutCały dzieńIBU Junior Open European ChampionshipsPoklujka

31sty - 3lutCały dzieńIBU Cup Biathlon 6Martell-Val Martello

Partnerzy techniczni i medyczni
Facebook
X