REGULAMIN_ODZNAKI_MŁODEGO_BIATHLONISTY

 1. Polski Związek Biathlonu ustanawia Odznakę Młodego Biathlonisty w dalszej części regulaminu zwaną OMB oraz regulamin jej zdobywania.
 2. Nadzór nad przyznawaniem OMB prowadzi Kierownik Wyszkolenia PZBiath.
 3. Celem zdobywania OMB jest:
  1. popularyzacja biathlonu wśród dzieci (przede wszystkim uczestników programu ITMZB);
  2. wprowadzenie do systematycznego treningu sportowego;
  3. nauczanie prowadzenia rejestracji treningów poprzez prowadzenie mini dzienniczka treningowego.
 1. Ustanawia się 3 stopnie OMB:
  1. Brązową,
  2. Srebrną,
  3. Złotą.
 1. OMB zdobywa się w kolejności:
  1. uczniowie klas I-III: brązową
  2. uczniowie klas IV-V: brązową, srebrną
  3. uczniowie klasy VI: brązową, srebrną, złotą
 1. OMB zdobywa się poprzez gromadzenie punktów za niżej wymienione aktywności sportowe:
  1. Bieg/cross 1km=1pkt
  2. bieg na łyżworolkach, nartorolkach, nartach 1km=2pkt
  3. strzelanie (kbks) 10 strzałów=1pkt
  4. strzelanie(pneumatyk) 25 strzałów=1pkt
  5. strzelanie(laser) 50 strzałów=1pkt
  6. udział w zawodach biathlonowych BDK = 10pkt
  7. udział w zawodach biathlonowych wojewódzkich i ogólnopolskich= 15 pkt (za każdą konkurencję)

*w przypadku naliczania punktów za dystans za niepełny kilometr ≤0,5 zaokrąglamy w dół, natomiast >0,5 zaokrąglamy w górę, np. dystans 1,3km = 1pkt, natomiast 1,6 km= 2 pkt.

 1. Punkty zaliczone do zdobycia poprzedniej odznaki nie sumują się z punktami zaliczanymi do zdobycia odznaki kolejnego stopnia. Punkty zdobywa się w trzymiesięcznych okresach liczących się od daty wpisu pierwszej aktywności.
 2. Zawodnicy dokumentują swoje aktywności (bieg, strzelanie, udział w zawodach) w specjalnej książeczce. Potwierdzenia dokonuje podpisem nauczyciel, trener lub opiekun.
data Aktywność strzały kilometry punkty Podpis trenera
01.09.17 cross ze strzelaniem (laser) 50 5,5 6
 1. Do zdobycia poszczególnych stopni OMB zawodnik powinien osiągnąć następującą minimalną ilość punktów:
Brązowa OMB Srebrna OMB Złota OMB
Klasa I-III 300 pkt
Klasa IV-V 400 pkt 550 pkt
Klasa VI 500 pkt 600 pkt 800 pkt
 1. Kolejne stopnie OMB można zdobywać w odstępie 6 miesięcy.
 2. Wypełnione książeczki z wpisanymi aktywnościami, naliczonymi punktami za każdą aktywność i suma punktów za rozliczany okres oraz z podpisem Trenera należy przesłać do biura PZBiath. na adres Polski Związek Biathlonu, ul. T. Kościuszki 84, 40-519 Katowice. Następnie po sprawdzeniu przez Kierownika Wyszkolenia zostaną wysłane do klubu przyznane odznaki OMB a nazwiska zawodników zostaną ogłoszone na stronie internetowej PZBiath. w programie ITMZB  biathlon.com.pl
 3. Lista posiadaczy kolejnych stopni OMB będzie aktualizowana na bieżąco.
 4. Książeczki do zapisu aktywności będą dostępne u trenerów biathlonu, nauczycieli biorących udział w ITMZB oraz w biurze PZBiath-nieodpłatnie.
 5. Trzykrotnie wypełniając normę na złotą OMB zawodnik otrzymuje specjalny biathlonowy
 6. Wszystkie sporne sprawy nie ujęte w w/w regulaminie rozstrzyga Wydział Szkolenia (Kierownik Wyszkolenia).

Aktualności

PUCHAR IBU
Puchar IBU
WYNIKI ZAWODÓW ONLINE
Wydarzenia

grudzień, 2017

12gru - 17Cały dzieńBMW IBU World Cup Biathlon 3Annecy-Le Grand Bornand

13gru - 16Cały dzieńIBU Cup Biathlon 3Obertillach

14gru - 16Cały dzieńIBU Junior Cup 2Ridnaun

15gru - 17gru 1500:00gru 17Puchar Polski - Mistrzostwa SMS Zakopane - II kat.Kościelisko

18gru - 19gru 1800:00gru 19Międzynarodowy Puchar Polski II kat.Szklarska Poręba - Jakuszyce

21gru - 22gru 2100:00gru 22Powiatowe Mistrzostwa w Biathlonie

Partnerzy techniczni i medyczni
Facebook
X