REGULAMIN_ODZNAKI_MŁODEGO_BIATHLONISTY

 1. Polski Związek Biathlonu ustanawia Odznakę Młodego Biathlonisty w dalszej części regulaminu zwaną OMB oraz regulamin jej zdobywania.
 2. Nadzór nad przyznawaniem OMB prowadzi Kierownik Wyszkolenia PZBiath.
 3. Celem zdobywania OMB jest:
  1. popularyzacja biathlonu wśród dzieci (przede wszystkim uczestników programu ITMZB);
  2. wprowadzenie do systematycznego treningu sportowego;
  3. nauczanie prowadzenia rejestracji treningów poprzez prowadzenie mini dzienniczka treningowego.
 1. Ustanawia się 3 stopnie OMB:
  1. Brązową,
  2. Srebrną,
  3. Złotą.
 1. OMB zdobywa się w kolejności:
  1. uczniowie klas I-III: brązową
  2. uczniowie klas IV-V: brązową, srebrną
  3. uczniowie klasy VI: brązową, srebrną, złotą
 1. OMB zdobywa się poprzez gromadzenie punktów za niżej wymienione aktywności sportowe:
  1. Bieg/cross 1km=1pkt
  2. bieg na łyżworolkach, nartorolkach, nartach 1km=2pkt
  3. strzelanie (kbks) 10 strzałów=1pkt
  4. strzelanie(pneumatyk) 25 strzałów=1pkt
  5. strzelanie(laser) 50 strzałów=1pkt
  6. udział w zawodach biathlonowych BDK = 10pkt
  7. udział w zawodach biathlonowych wojewódzkich i ogólnopolskich= 15 pkt (za każdą konkurencję)

*w przypadku naliczania punktów za dystans za niepełny kilometr ≤0,5 zaokrąglamy w dół, natomiast >0,5 zaokrąglamy w górę, np. dystans 1,3km = 1pkt, natomiast 1,6 km= 2 pkt.

 1. Punkty zaliczone do zdobycia poprzedniej odznaki nie sumują się z punktami zaliczanymi do zdobycia odznaki kolejnego stopnia. Punkty zdobywa się w trzymiesięcznych okresach liczących się od daty wpisu pierwszej aktywności.
 2. Zawodnicy dokumentują swoje aktywności (bieg, strzelanie, udział w zawodach) w specjalnej książeczce. Potwierdzenia dokonuje podpisem nauczyciel, trener lub opiekun.
data Aktywność strzały kilometry punkty Podpis trenera
01.09.17 cross ze strzelaniem (laser) 50 5,5 6
 1. Do zdobycia poszczególnych stopni OMB zawodnik powinien osiągnąć następującą minimalną ilość punktów:
Brązowa OMB Srebrna OMB Złota OMB
Klasa I-III 300 pkt
Klasa IV-V 400 pkt 550 pkt
Klasa VI 500 pkt 600 pkt 800 pkt
 1. Kolejne stopnie OMB można zdobywać w odstępie 6 miesięcy.
 2. Wypełnione książeczki z wpisanymi aktywnościami, naliczonymi punktami za każdą aktywność i suma punktów za rozliczany okres oraz z podpisem Trenera należy przesłać do biura PZBiath. na adres Polski Związek Biathlonu, ul. T. Kościuszki 84, 40-519 Katowice. Następnie po sprawdzeniu przez Kierownika Wyszkolenia zostaną wysłane do klubu przyznane odznaki OMB a nazwiska zawodników zostaną ogłoszone na stronie internetowej PZBiath. w programie ITMZB  biathlon.com.pl
 3. Lista posiadaczy kolejnych stopni OMB będzie aktualizowana na bieżąco.
 4. Książeczki do zapisu aktywności będą dostępne u trenerów biathlonu, nauczycieli biorących udział w ITMZB oraz w biurze PZBiath-nieodpłatnie.
 5. Trzykrotnie wypełniając normę na złotą OMB zawodnik otrzymuje specjalny biathlonowy
 6. Wszystkie sporne sprawy nie ujęte w w/w regulaminie rozstrzyga Wydział Szkolenia (Kierownik Wyszkolenia).

Przyznane odznaki 23.02.2018

1/2018 Klara Pińkowska    UKS Lider Katowice

2/2018 Olga Stanieczek      UKS Lider Katowice

3/2018 Lidia Pińkowska     UKS Lider Katowice

4/2018 Martyna Jaskólska UKS Karlik Chorzów

Przyznane odznaki 13.03.2018

5/2018 Małgorzata Marek UKS Szczytnik

6/2018 Amelia Bednarska UKS Szczytnik

7/2018 Zuzanna Sadownik UKS Szczytnik

Przyznane odznaki 15.03.2018

8/2018 Mateusz Bednarski UKS Karlik Chorzów

Przyznane odznaki 19.03.2018

9/2018 Dawid Michalak BLKS Żywiec

10/2018 Gabriela Kanior BLKS Żywiec

11/2018 Ksawery Kanior BLKS Żywiec

12/2018 Magdalena Karnafel BLKS Żywiec

Przyznane odznaki 22.03.2018

13/2018 Ola Jacenowicz UKS Szczytnik

14/2018 Korneliusz Gawłowski UKS Karlik Chorzów

Przyznane odznaki 05.04.2018

15/2018 Dominik Jarosz UKS Krokus Piechowice

16/2018 Izabela Razmus UKS Krokus Piechowice

17/2018 Michał Szatkowski UKS Krokus Piechowice

18/2018 Paulina Pochciał UKS Lider Katowice

19/2018 Jakub Jedziniak UKS Krokus Piechowice

Przyznane odznaki 16.04.2018

20/2018 Paula Szyndrowska

Przyznane odznaki 19.04.2018

21/2018 Bartek Zięba

Przyznane odznaki 24.04.2018

22/2018 Kamil Stolarczyk UKS Krokus Piechowice

23/2018 Katarzyna Lach UKS Krokus Piechowice

24/2018 Katarzyna Kujałowicz UKS Krokus Piechowice

25/2018 Anita Ryś UKS Krokus Piechowice

26/2018 Kinga Marcinkiewicz UKS Krokus Piechowice

27/2018 Weronika Koziura UKS Krokus Piechowice

28/2018 Aleksandra Kujałowicz UKS Krokus Piechowice

29/2018 Dawid Głowala UKS Krokus Piechowice

30/2018 Emilia Narkiewicz UKS Krokus Piechowice

31/2018 Dagmara Kozłowska UKS Krokus Piechowice

32/2018 Tymoteusz Wąsiewski UKS Krokus Piechowice

33/2018 Radosław Jośko UKS Krokus Piechowice

34/2018 Paweł Patuszczyk UKS Krokus Piechowice

35/2018 Aleksander Bukała UKS Krokus Piechowice

36/2018 Kamil Pichulski UKS Krokus Piechowice

37/2018 Justyna Pichulska UKS Krokus Piechowice

Przyznane odznaki 30.04.2018

38/2018 Maja Fic UKS Szczytnik

Przyznane odznaki 30.05.2018

39/2018  Otylia Kocur UKS Strzał Wodzisław

40/2018  Martyna Prajsnar UKS Strzał Wodzisław

41/2018 Filip Babiński UKS Karlik Chorzów

42/2018 Miłosz Gołdyn UKS Kamieńczyk

Przyznane odznaki 12.06.2018

43/2018 Maja Warchoł UKS Kamieńczyk

Przyznane odznaki 13.06.2018

44/2018 Nicola Budnik MKS Karkonosze Jelenia Góra


Aktualności

Wydarzenia

czerwiec, 2018

23czeallday26Mistrzostwa Polski w biathlonie letnimDuszniki-Zdrój

28cze12:0016:00SRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ZJAZD DELEGATÓW PZBiath.KATOWICE

WYNIKI ZAWODÓW ONLINE
Partnerzy techniczni i medyczni
Facebook
X